Oferta Educațională

Domeniile Facultăţii de Arte sunt:

 
Muzică cu programele de licență: 
„Pedagogie muzicală”
     forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 3 ani
„Interpretare muzicală - canto”
     forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 4 ani
 
Programe masterale :
„Arta educației muzicale”
       forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani
„Arta spectacolului liric”
              forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani
 

 
Teatru cu programele de licență: 
„Artele spectacolului (actorie)”
               forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 3 ani
„Artele spectacolului (coregrafie)”
                 
Program masteral :
„Arta actorului de music-hall”
              forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani
 

 
Arte vizuale cu programul de licență:  
„Pedagogie - arte plastice si decorative”
               forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 3 ani
                 
Program masteral :
„Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii”
              forma de învăţământ – curs de zi, durata studiilor 2 ani

Cifra de școlarizare pentru sesiunea de admitere iulie 2016 – Facultatea de Arte

PROGRAM DE STUDII

BUGET

TAXĂ

Români de pretutindeni

Artele spectacolului (actorie)

Licență

12

-

-

Artele spectacolului (coregrafie)

Licență

5

1

-

Interpretare muzicală – canto

Licență

6

-

-

Pedagogie muzicală

Licență

15 din care 1 rrom

-

-

Pedagogia artelor plastice și decorative

Licență

13

5

1 cu bursă

Arta actorului de music-hall

Master

12

2

1

Arta spectacolului liric

Master

8

2

1

Arta educației muzicale

Master

12 din care 1 rrom

2

1

Educația vizuală prin studiul figurii și peisajului

Master

13

5

1 cu bursă