Rezultate Admitere

REZULTATE FINALE - SESIUNEA IULIE 2017

rezultate finale specializarea ARTELE SPECTACOLULU ACTORIE
rezultate finale specializarea ARTELE SPECTACOLULUI COREGRAFIE
rezultate finale specializarea INTERPRETARE MUZICALA CANTO
rezultate finale specializarea MUZICA
rezultate finale specializarea PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE SI DECORATIVE

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA IULIE 2017

Specializarea Artele Spectacolului (Actorie) Provizoriu 29.07.2017
Specializarea Artele Spectacolului (Coregrafie) Provizoriu 29.07.2017
Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative Provizoriu 29.07.2017


Specializarea Muzica Provizoriu 29.07.2017

Specializarea Intepretare Muzicală-Canto. Provizoriu 29.07.2017

REZULTATE FINALE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

SPECIALIZAREA: ARTA EDUCATIEI MUZICALE
SPECIALIZAREA: ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)
SPECIALIZAREA: EDUCAŢIA VIZUALĂ PRIN STUDIUL PEISAJULUI ŞI FIGURII
SPECIALIZAREA: INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO
SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE ȘI DECORATIVE
SPECIALIZAREA: PEDAGOGIE MUZICALĂ
SPECIALIZAREA: ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)
SPECIALIZAREA: ARTA ACTORULUI DE MUSIC-HALL
SPECIALIZAREA: ARTA SPECTACOLULUI LIRIC

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

SPECIALIZAREA : PEDAGOGIE MUZICALA

SPECIALIZAREA: ARTA EDUCATIEI MUZICALE
SPECIALIZAREA: ARTA SPECTACOLULUI LIRIC
PROGRAM DE MASTER: ARTA ACTORULUI DE MUSIC-HALL
SPECIALIZAREA: EDUCAŢIA VIZUALÎ PRIN STUDIUL PEISAJULUI ŞI FIGURII
SPECIALIZAREA: INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

REZULTATE FINALE - SESIUNEA IULIE 2016

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA IULIE 2016 - 31.07.2016

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA IULIE 2016 - 30.07.2016

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA IULIE 2016

Rezultate FINALE sesiunea septembrie 2015

Rezultate provizorii sesiunea septembrie 2015

Rezultate finale sesiunea iulie 2015

Rezultate provizorii sesiunea iulie 2015

 

Rezultate provizorii - sesiunea SEPTEMBRIE 2014

Rezultate finale - studii universitare de licență - sesiunea IULIE 2014

ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE
ARTELE SPECTACOLULUI – COREGRAFIE
INTERPRETARE MUZICALA – CANTO
PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE SI DECORATIVE
PEDAGOGIE MUZICALA

Rezultate provizorii - studii universitare de licență - sesiunea IULIE 2014

Rezultate provizorii - studii universitare de master 2013

Rezultate provizorii - studii universitare de licență - sesiunea septembrie 2013

Rezultate finale - sesiunea iulie 2013

 

Rezultate provizorii - sesiunea iulie 2013

Rezultate finale - sesiunea iulie 2012

Rezultate provizorii - sesiunea iulie 2012

Specializări:     1. INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO