Conducere

DECAN:
Prof. univ. dr. Daniela Hanţiu 
 

PRODECAN:

Conf. univ. dr. Mirela Kozlovsky

 

DIRECTOR DEPARTAMENT:

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ARTE:

Prof. univ. dr. Daniela Hanțiu

Prof.univ.dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. Ioan Ardelean
Conf. univ. dr. Mariana Frățilă
Conf. univ. dr. Daniela Cojocaru
Conf. univ. dr. Alina Cristea
Lect. univ. dr. Clara Ghiuvelichian

Lect.univ.dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu
Lect. univ. dr. Octav Velescu
Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu
Student: Ioana Popa
Student: Mihaela Botezan
Student: Cristina – Valentina Veliu
Student: Eduard Radu Vacariu

 

MEMBRII CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI TEATRU, MUZICĂ ȘI ARTE VIZUALE:

Prof univ dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. Ioan Ardelean

Conf. univ. dr. Daniela Cojocaru

Lect. univ. dr. Daniela Enache
Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

 

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂȚII DE ARTE

 

COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  ŞI FORMARE CONTINUĂ

 

Prof. univ. dr. Daniela Hanțiu – Președinte

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

Prof. univ. dr. Ioan Ardelean

Conf. univ. dr. Daniela Cojocaru

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

Student: Eduard Radu Vacariu

 

 

COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ / CREAŢIE ARTISTICĂ ȘI INFORMATIZARE

 

Conf. univ. dr. Daniela Cojocaru - președinte

 Conf. univ. dr. Alina Cristea

Lect. univ. dr. Octavian Velescu

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc - Romanescu

Student: Mihaela Botezan

 

COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE INSTITUȚIONALĂ

 

Prof. univ. dr. Ioan Ardelean – președinte

 Conf. univ. dr. Mariana Frățilă

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

 Student: Ioana Popa

 

COMISIA DE RELAȚIA CU  STUDENŢII ȘI ABSOLVENȚII

 

Prof. univ. dr. Daniela Hanțiu - președinte

Lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu

Lect. univ. dr. Clara Ghiuvelechian

Student: Cristina – Valentina Veliu
Student: Eduard Radu Vacariu

Student: Ioana Popa

Student: Mihaela Botezan

 

COMISIA DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ, ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI RELAȚIA CU MEDIUL ECONOMIC ȘI COMUNITATEA LOCALĂPENTRU IMAGINE, COMUNICARE ŞI PROBLEME SOCIALE STUDENŢEŞTI

 

Prof. univ. dr. Daniela Hanțiu – Președinte

Prof. univ. dr. Radu Niculescu

 Prof. univ. dr. Ioan Ardelean

Conf. univ. dr. Daniela Cojocaru

 Lect. univ. dr. Sînziana Romanescu

Student: Cristina – Valentina Veliu

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA DIDACTICĂ / CERCETARE ȘI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / CERCETARE 

 

Prof. univ. dr. Radu Niculescu - președinte

Prof. univ. dr. Ioan Ardelean

 Prof. univ. dr. Daniela Hanțiu

Conf. univ. dr. Daniela Cojocaru

Lect. univ. dr. Sînziana Cuciuc – Romanescu

 

COMISIA DE ACORDARE A TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ONORIFICE

 

Conf. univ. dr. Alina Cristea - președinte

Conf. univ. dr. Daniela Cojocaru

Student: Ioana Popa