Anunturi importante Admitere 2024

 

VEZI REZULTATE

 Istoric

     La iniţiativa unui grup de cadre didactice ale Liceului de Arte şi cu largul concurs al conducerii Universităţii “Ovidius”din Constanţa, mai exact al prof. univ. dr. Adrian Bavaru în calitate de Rector, în anul 1997 se fac primele demersuri în scopul punerii bazelor învăţământului superior artistic constănţean. În cadrul Departamentului de Arte, subordonat direct Rectoratului universităţii, în anul 1998, specializările Pedagogie muzicală, Canto şi Teatru primesc aviz de funcţionare din partea C.N.E.A.A., iar odată cu Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3478/26.03.1998 acestea completează fericit paleta domeniilor şi specializărilor Universităţii “Ovidius”. În 1999, oferta educaţională a Departamenului de Arte se completează cu Artele plastice şi decorative, iar trei ani mai târziu (2002) Departamentul devine Facultate de Arte.

     În municipiul şi judeţul Constanţa este o nevoie acută de cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar de cultură generală (şcoli şi licee), dar şi de personal calificat, cu pregătire superioară, necesar instituţiilor de cultură (Muzeul de Artă, Muzeul de Artă Populară, Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”, Teatrul de Stat, Teatrul pentru Copii şi Tineret, posturi radio şi TV locale, redacţii de ziare, reviste de cultură, biblioteci etc.).

     Potenţialul uman se îmbogăţeşte an de an cu personalităţi artistice locale şi naţionale, ale căror nume, valoare şi activitate (didactică, artistică şi ştiinţifică) constituie, alături de o bază materială într-un permanent proces de modernizare, puncte de atracţie pentru cei ce vor să îmbrăţişeze o carieră artistică sau didactic-artistică.

     Absolvenţii facultăţii sunt licenţiaţi în procent de 100%, marea majoritate a acestora găsindu-şi locuri de muncă în instituţii de învăţământ, de cultură sau cu profil artistic din ţară sau din străinătate, fapt ce confirmă buna lor pregătire în domeniul studiat.

     În prezent, în Facultatea de Arte, în cadrul celor trei domenii de licenţă – Muzică, Teatru şi Arte plastice, decorative şi design -, îşi desfăşoară activitatea 40 de cadre didactice titulare, şi studiază 243 de studenţi.

     Începând cu anul 2008 s-a adaugat programul de masterat Arta spectacolului liric, iar în anul 2011 au fost acreditate alte trei programe de studii universitare de masterat: Arta actorului de music-hall, Arta educaţiei muzicale şi Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii.

     Obiectivul comun al celor nouă programe de studiu este acela de a oferi instituţiilor de învăţământ de specialitate/cultură generală şi de cultură, mass-mediei, tuturor domeniilor creatoare în care absolvenţii Facultăţii de Arte se pot manifesta după terminarea studiilor, personal calificat cu pregătire superioară, corespunzătoare cerinţelor acestora.

 

Membri fondatori ai Facultății de Arte:

 

Prof. univ. dr. Carmen Cristescu - Muzică

Lucian Iancu - Artele spectacolului (Actorie)

Prof. Emerit Aida Abagief - Interpretare muzicală - Canto

Conf. univ. dr. Daniela Caruţiu  - Pedagogia artelor plastice și decorative

Prof. univ. dr. Daniela Vitcu - Artele spectacolului (Coregrafie)

 

 

* PERSPECTIVELE CARIEREI

Prin conţinutul procesului de învăţământ, programele de studiu oferă absolvenţilor posibilităţi multiple de integrare în piaţa muncii.

 

Pedagogie muzicală:

- profesor de muzică;
- corist/instrumentist de ansamblu/interpret de muzică populară;
- profesor instrument clasele I-VIII în şcolile şi liceele de muzică;
- dirijor cor;
- critic/secretar/consilier muzical, redactor mass-media scrisă, TV, Radio.

 

Interpretare muzicală – canto:

- solist vocal în instituţii de profil muzical;
- artist liric în instituţii de profil muzical;
- profesor de canto.

 

Artele spectacolului (Actorie):

- actor în instituţii de profil;
- profesor de actorie.

 

Artele spectacolului (Coregrafie):

- coregraf în instituţii de profil;
- profesor de coregrafie.

 

Pedagogia artelor plastice şi decorative:

- profesor de desen;
- artist plastic cu posibilităţi de afirmare în domeniu ca membru al U.A.P.;
- reporter presă – TV la cronica plastică, tehno-redactor imagine computerizată.