Expoziţia: Feţe, feţe

3 aprilie, ora 17.00 - Expoziţia: Feţe, feţe, la Campusul Universitar (responsabili lect.univ.dr. Lelia Pârvan-Rus şi

asist.univ.drd. Sânziana Cuciuc-Romanescu, cu participarea studenţilor specializării

Pedagogie - arte plastice şi decorative, anul I, II, master II)